אודות

מי אנחנו?

מנהלת עמ"י, המנהלת הלאומית לקשרי ישראל והתפוצות, הינה מיזם משותף של משרד התפוצות וארגון גשר. המנהלת יוזמת ומוציאה לפועל פרויקטים לאומיים שמטרתם הגברת המודעות, חיזוק הקשר ותחושת השייכות בין הישראלים ליהודי התפוצות והנעת החברה הישראלית למעורבות ולעשייה.

חזון

במשך כל השנים שבהן היה העם היהודי מפוזר ברחבי העולם, שמר הכלל העתיק של "כל ישראל ערבים זה בזה" על הישרדותו של העם ועל הגדרתו.
אחרי אלפיים שנה שב העם אל מולדתו, אך דווקא שיבה זו מעוררת מחדש את אתגר הערבות בישראל.

מנהלת עמ"י מיישמת את מחויבותה של מדינת ישראל לכלל העם היהודי, מתוך העקרון של היות מדינת ישראל בית לאומי לעם היהודי.

מטרת עמ"י היא לחזק את הקשר של החברה הישראלית אל כלל העם היהודי

כדי לממש חזון זה עמ"י פועלת בחברה ישראלית למען פיתוח הערבות ההדדית ותחושת השייכות לעם ישראל וחיזוק הקשר בין הישראלים ליהודי התפוצות.
דילוג לתוכן